Ý nghĩa của từ porridge là gì:
porridge nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ porridge. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa porridge mình

1

0   0

porridge


Cháo yến mạch. | Cháo yến mạch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

porridge


cháo
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

0   0

porridge


Danh từ: thức ăn
- Một loại thức ăn dày, mềm làm từ yến mạch đun sôi trong sữa hoặc nước, ăn nóng cho bữa sáng
- Ở Việt Nam thì gọi là "cháo" với nguyên liệu nấu khác là bằng hạt gạo thay vì yến mạch.
- Một khoảng thời gian ở tù
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của porridge
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< porphyre port >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa