Ý nghĩa của từ porphyre là gì:
porphyre nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ porphyre Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa porphyre mình

1

0   0

porphyre


Pofia. | Cối nghiền (thuốc).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của porphyre
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< porosité porridge >>