Ý nghĩa của từ pneumatic là gì:
pneumatic nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ pneumatic. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pneumatic mình

1

0   0

pneumatic


Khí, (thuộc) hơi. | Chạy bằng khí, chạy bằng hơi. | : '''''pneumatic''' hammer'' — búa hơi, búa gió | Chạy bằng lốp hơi, có lốp hơi. | Có nhiều khoang khí, x [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

pneumatic


Một cách thông minh để gọi ai đó là airhead (phát huy ý nghĩa truyền thống của khí nén, đó là "liên quan đến hoặc chứa đầy không khí.") Thường được sử dụng để chỉ những người phụ nữ nổi trội và dễ thương, nhưng luôn tỏ ra im lặng.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pneumatic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cotylosaur couldst >>