Ý nghĩa của từ phong lan là gì:
phong lan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ phong lan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phong lan mình

1

0   0

phong lan


Loại lan mọc bám trên cành, thân cây, có hoa đẹp và thơm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phong lan


dt. Loại lan mọc bám trên cành, thân cây, có hoa đẹp và thơm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phong lan". Những từ có chứa "phong lan" in its definition in Vietname [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phong lan


dt. Loại lan mọc bám trên cành, thân cây, có hoa đẹp và thơm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

phong lan


tên gọi chung các loài lan mọc bám trên các thân cây, thường có hoa đẹp và thơm.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

phong lan


Họ Lan, hay họ Lan, (danh pháp khoa học: Orchidaceae) là một họ thực vật có hoa, thuộc bộ Măng tây (Asparagales), lớp thực vật một lá mầm. Đây là một trong nhữ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của phong lan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phong cảnh phong trào >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa