Ý nghĩa của từ phòng khi là gì:
phòng khi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ phòng khi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phòng khi mình

1

0   0

phòng khi


Đề phòng lúc gặp điều không may. Phòng khi sấm sét bất kỳ (cd).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phòng khi


Đề phòng lúc gặp điều không may. Phòng khi sấm sét bất kỳ (cd).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phòng khi". Những từ có chứa "phòng khi" in its definition in [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phòng khi


Đề phòng lúc gặp điều không may. Phòng khi sấm sét bất kỳ (cd).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phòng khi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mọt dân mọt già >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa