Ý nghĩa của từ phân điểm là gì:
phân điểm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ phân điểm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phân điểm mình

1

0   0

phân điểm


. | Mỗi thời điểm tại đó Mặt trời ở trong mặt phẳng xích đạo của Quả đất và các tia của nó chiếu thẳng vào đường xích đạo, mùa xuân hoặc mùa t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phân điểm


(thiên) d. Mỗi thời điểm tại đó Mặt trời ở trong mặt phẳng xích đạo của Quả đất và các tia của nó chiếu thẳng vào đường xích đạo, mùa xuân hoặc m [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phân điểm


(thiên) d. Mỗi thời điểm tại đó Mặt trời ở trong mặt phẳng xích đạo của Quả đất và các tia của nó chiếu thẳng vào đường xích đạo, mùa xuân hoặc mùa thu bắt đầu (X. Thu phân. Xuân phân).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của phân điểm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< minh minh ngọc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa