Ý nghĩa của từ pg có là gì:
pg có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pg có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pg có mình

1

0   0

pg có


Từ "pg" ghi tắt của cụm từ "promotion girl", có nghĩa là nhân sự nữ. Đây là một công việc có thể là người mẫu, lễ tân, nhân viên quảng cáo mà họ sẽ chăm chút ngoại hình của mình và tiếp cận trực tiếp với khách hàng để cung cấp thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ với tư cách là người đjai diện của sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
la gi sister - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pg có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< obsessed yy có >>