Ý nghĩa của từ periodicity là gì:
periodicity nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ periodicity Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa periodicity mình

1

0   0

periodicity


Tính chu kỳ. | Tính định kỳ, tính thường kỳ. | Tính tuần hoàn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của periodicity
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< period periodontics >>