Ý nghĩa của từ perineum là gì:
perineum nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ perineum Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa perineum mình

1

0   0

perineum


Đáy chậu (vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của perineum
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< perimeter period >>