Ý nghĩa của từ pendulous là gì:
pendulous nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pendulous Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pendulous mình

1

0   0

pendulous


Lòng thòng, lủng lẳng (tổ chim, chùm hoa). | Đu đưa lúc lắc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của pendulous
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pending pendulum >>