Ý nghĩa của từ pcm là gì:
pcm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pcm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pcm mình

1

1   0

pcm


Pulse Code Modulation
- Đó là kỹ thuật được sử dụng để làm lại tín hiệu tương tự thành tín hiệu số. PCM có tín hiệu tốt hay nhạy cảm với tiếng ồn suất. Đối với truyền dẫn, Pulse Code Modulation muốn băng thông truyền cao. Kỹ thuật PCM được chia thành ba yếu tố, ban đầu là việc truyền ở đầu cung cấp, tái tạo lần thứ hai tại đường truyền và kết thúc là kết thúc nhận.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pcm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aux pkd >>