Ý nghĩa của từ pc là gì:
pc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ pc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pc mình

1

0   0

pc


Personal Computer - máy tính cá nhân

thường dùng để chỉ máy tính để bàn, mặc dù laptop cũng là máy tính cá nhân nhưng không được gọi là PC, PC đã trở thành tên riêng của loại máy này
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

1   1

pc


+ Là từ viết tắt của personal computer ( máy tính cá nhân)
+ là từ viết tắt của pretty cool ( rất dễ thương)
+ là cách viết ngắn của peace (hòa bình, yên bình)
vuvu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

3

1   1

pc


[,pi:'si:]|danh từ máy tính cá nhân ( personal computer ) cảnh sát ( police constable ) ủy viên Hội đồng cơ mật của hoàng gia Anh ( privy councillor ) phần trăm ( percent ) b [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

pc


máy tính cá nhân
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

0   0

pc


PC hay pc có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   0

pc


Máy tính cá nhân.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

7

0   0

pc


PC ghi tắt của cụm từ "Personal Computer", được dịch là máy tính cá nhân. Có hai loại pc là máy tính để bàn và máy tính xách tay (laptop). Với sự hiện đại ngày càng cao thì nhu cầu sử dụng pc cũng ngày càng nhiều vì các chức năng tuyệt vời của nó: độ chính xác cao, không gian lưu trữ lớn, nhiều ứng dụng giải trí,...
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lx cdsht >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa