Ý nghĩa của từ parents là gì:
parents nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ parents Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa parents mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

parents


Parents /'peərənt/ là danh từ có nghĩa là: Cha mẹ; ông cha, tổ tiên (số nhiều); nguồn gốc (nghĩa bóng); mẹ (định ngữ);...
Ví dụ 1: Her parents are very rich (Bố mẹ cô ấy rất giàu)
Ví dụ 2: Our first parents are Adam and Eva (Tổ tiên của chúng ta là Adam và Eva)
nghĩa là gì - Ngày 05 tháng 7 năm 2019
<< yt có xanh mướt >>