Ý nghĩa của từ oxime là gì:
oxime nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ oxime Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oxime mình

1

0   0

oxime


Oxim.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của oxime
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oxidation oxtail >>