Ý nghĩa của từ oxidant là gì:
oxidant nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ oxidant Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oxidant mình

1

0   0

oxidant


Chất oxy hoá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của oxidant
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oxford oxidation >>