Ý nghĩa của từ oxi hóa là gì:
oxi hóa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ oxi hóa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oxi hóa mình

1

0   0

oxi hóa


Oxy hóa là một hiện tượng phổ biến trong đời sống hằng ngày. Nó xảy ra khi một chất nào đó tác dụng với oxy làm tăng chỉ số oxy của chất đó lên, từ đó dẫn đến sự thay đổi về hình thái, màu sắc. Ví dụ: trái táo cắn dở để bên ngoài sẽ bị héo, sữa chua ăn dở để ở ngoài sẽ bị lên men,... Song sự oxy hóa cũng có những công dụng thiết thực như: duy trì sự cháy, dùng trong tên lửa, sản xuất thép, điều chế metanol,...
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của oxi hóa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vnnll cân đẩu vân >>