Ý nghĩa của từ own up là gì:
own up nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ own up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa own up mình

1

0   0

own up


Thường đi cùng với giới từ "to", theo cú pháp "own up to", nghĩa của cụm động từ:
- Thừa nhận hoặc thú nhận đã làm điều gì đó sai hoặc xấu hổ.
- Nói thật hoặc thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm cho việc gì đó
-
la gi - Ngày 05 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của own up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< why so serious beat it >>