Ý nghĩa của từ over the moon là gì:
over the moon nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ over the moon Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa over the moon mình

1

0   0

over the moon


Nghĩa của cụm từ: be + over the moon
- Biểu hiện trạng thái, thái độ thật sự rất hài lòng về những điều xảy ra ở hiện tại hoặc những gì mà người khác đã làm cho mình. Ví dụ như tôi rất hài lòng với cách phục vụ của nhà hàng này.
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của over the moon
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< side to side joyce >>