Ý nghĩa của từ ourdissoir là gì:
ourdissoir nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ourdissoir Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ourdissoir mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ourdissoir


Máy mắc sợi, máy lờ sợi.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< auto auto-accusation >>