Ý nghĩa của từ ossuaire là gì:
ossuaire nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ossuaire Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ossuaire mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ossuaire


Đống xương. | Hầm hài cốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< ost autorisation >>