Ý nghĩa của từ originalité là gì:
originalité nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ originalité Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa originalité mình

1

0   0

originalité


Tính độc đáo, nét độc đáo. | Tính kỳ quặc, hành vi kỳ quặc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của originalité
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aveuglement aviation >>