Ý nghĩa của từ origan là gì:
origan nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ origan Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa origan mình

1

0   0

origan


Cây kinh giới dại. | Như marjolaine.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của origan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< avidité avilissement >>