Ý nghĩa của từ oda là gì:
oda nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ oda. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oda mình

1

1   0

oda


(A: Official Development Assistance, viết tắt) viện trợ phát triển chính thức quản lí nguồn vốn ODA
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

oda


viết tắt của Official Development Assistance - Vốn hỗ trợ phát triển chính thức.
đây là một hình thức đầu tư nước ngoài, thường do các nước phát triển hơn đầu tư vào các nước đang hoặc kém phát triển (dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất, với thời gian dài hạn) nhằm giúp các nước này phát triển kinh tế, nâng cao phúc lợi
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

3

0   0

oda


ODA có nghĩa là Hỗ trợ phát triển chính thức ( viết tắt của cụm từ Official Development Assistance), là một hình thức đầu tư nước ngoài.

ODA là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài. Đôi khi còn gọi là viện trợ.
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

4

0   0

oda


Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance)
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

5

0   0

oda


Viện trợ phát triển chính thức ODA (Official Development Assistance) là nguồn vốn phát triển do các tổ chức quốc tế và Chính phủ nước ngoài cung cấp với mục tiêu là trợ giúp cho các nước đang phát triển.
Đây là hình thức tài trợ có tính ưu đãi cao:
- Ưu đãi về lãi suất
- Ưu đãi về thời hạn cho vay dài
- Khối lượng vốn vay tương đối lớn
- Có yếu tố không hoàn lại (cho không), yếu tố hỗ trợ ít nhất là 25%
huuthang - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

6

0   0

oda


Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance) 78/2005/TTLT-BTC-BYT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

7

0   0

oda


Hỗ trợ phát triển chính thức (hay ODA, viết tắt của cụm từ Official Development Assistance), là một hình thức đầu tư nước ngoài. Gọi là Hỗ trợ bởi vì các k [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

0   0

oda


Là từ viết tắt của cụm từ Official Development Assistance
- Đây là cụm từ phổ biến trong giới doanh nghiệp, được gọi là Hỗ trợ Đầu tư phát triển chính thức với nguồn vốn từ nước ngoài, cụ thể là các nước phát triển mạnh như Mỹ, Anh, Nhật Bản,...
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của oda
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ci kg mũ z >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa