Ý nghĩa của từ obstetrics là gì:
obstetrics nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ obstetrics. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa obstetrics mình

1

0   0

obstetrics


Khoa sản.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

obstetrics


Sản khoa.Một nhánh của ngoại khoa có nhiệm vụ kiểm soát thai, quá trình sinh nở, và thời kỳ sinh nở.
Nguồn: tudienykhoa.net

3

0   0

obstetrics


Danh từ được dùng trong y học: sản khoa
- Lĩnh vực y học liên quan đến mang thai và sinh em bé
- Ngành y học và phẫu thuật liên quan đến sinh nở và chăm sóc phụ nữ sinh con.
- Theo dõi sức khỏe của thai phụ và sức khỏe của em bé đang phát triển của bạn, bao gồm thực hiện siêu âm, đo lường và xét nghiệm thông thường
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của obstetrics
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< electrostatics electrotherapeutics >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa