Ý nghĩa của từ oan nghi ngo hep là gì:
oan nghi ngo hep nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ oan nghi ngo hep Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oan nghi ngo hep mình

1

0   0

oan nghi ngo hep


Hay còn gọi là oan gia ngõ hẹp, nghĩa đen là không ưa nhau nhưng vì ngõ hẹp nên đụng mặt nhau. thường thì nó được dùng để chỉ những người không ưa nhau, không thích nhau nhưng vẫn hay phải gặp nhau, đụng mặt nhau.
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của oan nghi ngo hep
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ft. 1x2 vtr >>