Ý nghĩa của từ nq có là gì:
nq có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nq có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nq có mình

1

0   0

nq có


Từ "nq" ghi tắt của cụm từ "nghĩa quân". Đây là một danh từ thường dùng trong thời chiến ngày xưa có nghĩa là đội quân tinh nhuệ, hùng mạnh của triều đình hay của một người đứng đầu nào đó. Ví dụ: Nghĩa quân ta đã nhanh chóng càn quét kẻ thù xâm lược
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nq có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đinh Công Giải bóng đá ngoại hạng Anh >>