Ý nghĩa của từ no one là gì:
no one nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ no one Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa no one mình

1

0   0

no one


['nouwʌn]|đại từ không người nào, không aiĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của no one
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< broken white >>