Ý nghĩa của từ nnt là gì:
nnt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nnt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nnt mình

1

0   0

nnt


nnt (Number needed to treat) là một thuật ngữ được dùng trong ngành y học. Chỉ số NTT - số bệnh nhân cần điều trị để giảm bớt một ca bệnh được các nhà khoa học Canada nghiên cứu và đưa ra.
NTT được tính bới công thức:
NTT = 1/ P0 - P1. Trong đó P0 là nguy cơ mắc bệnh trong nhóm không điều trị, P1 là nguy cơ mắc bệnh trong nhóm điều trị.
kieuoanh292 - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của nnt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dfu dklt >>