Ý nghĩa của từ nitpicky là gì:
nitpicky nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nitpicky Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nitpicky mình

1

0   0

nitpicky


kỹ tính. | : ''You know how '''nitpicky''' my mother is and I want our house to be neat and tidy'' — Em biết mẹ anh kỹ tính thế nào rồi mà, anh muốn nhà cửa phải gọn gàng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của nitpicky
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< grunge freak out >>