Ý nghĩa của từ nickeliferous là gì:
nickeliferous nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nickeliferous Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nickeliferous mình

1

0   0

nickeliferous


Có niken, có kền.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của nickeliferous
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nice nicker >>