Ý nghĩa của từ nibble là gì:
nibble nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nibble Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nibble mình

1

0   0

nibble


Sự gặm, sự nhắm. | Sự rỉa mồi (cá). | : ''I felt a '''nibble''' at the bait'' — tôi cảm thấy cá đang rỉa mồi | Miếng gặm (lượng cỏ gặm một lần). | Chu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của nibble
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< niacin nice >>