Ý nghĩa của từ nhẩm trà là gì:
nhẩm trà nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nhẩm trà Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhẩm trà mình

1

0   0

nhẩm trà


cách phát âm của người Việt từ từ gốc "yum cha": một kiểu ăn sáng hay ăn trưa của người Trung Quốc với những món ăn nhỏ trong hộp tre như bánh bao, chân gà, sách bò, há cảo, xíu mại, cháo quẩy, tào phớ...Có người phục vụ đẩy xe thức ăn quanh các bán, khách chọn [..]
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của nhẩm trà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< não phẳng tà lưa >>