Ý nghĩa của từ nhà mặt phố là gì:
nhà mặt phố nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nhà mặt phố Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhà mặt phố mình

1

0   0

nhà mặt phố


1. gia đình có điều kiện, nhà cao cửa rộng 2. nhà giàu, có nhà ở ngay trung tâm, ngoài mặt đường 3. nhà giàu, bố làm giám đốc, chủ doanh nghiệp, chức vụ lớn
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của nhà mặt phố
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhuộm đỏ facebook ngủm củ tỏi >>