Ý nghĩa của từ ngoại động là gì:
ngoại động nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngoại động. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngoại động mình

1

0   0

ngoại động


Tính chất của động từ chuyển hành động do chủ ngữ thực hiện đến cái được biểu thị bằng bổ ngữ. | : ''Trong câu "Tôi quay cái bánh xe",.'' | : ''"quay" c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngoại động


(tính) Tính chất của động từ chuyển hành động do chủ ngữ thực hiện đến cái được biểu thị bằng bổ ngữ: Trong câu "Tôi quay cái bánh xe", "quay" có tính [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngoại động


(tính) Tính chất của động từ chuyển hành động do chủ ngữ thực hiện đến cái được biểu thị bằng bổ ngữ: Trong câu "Tôi quay cái bánh xe", "quay" có tính ngoại động.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ngoại động


(động từ) đòi hỏi phải có bổ ngữ đối tượng trực tiếp để cho nghĩa được đầy đủ; phân biệt với nội động 'đánh, đọc l [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của ngoại động
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nứt nẻ nứt mắt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa