Ý nghĩa của từ ngoạch ngoạc là gì:
ngoạch ngoạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ngoạch ngoạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngoạch ngoạc mình

1

0   0

ngoạch ngoạc


: ''Viết '''ngoạch ngoạc''' chẳng ra chữ gì cả.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngoạch ngoạc


Cg. Nguệch ngoạc. Nh. Ngoạch: Viết ngoạch ngoạc chẳng ra chữ gì cả.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngoạch ngoạc". Những từ có chứa "ngoạch ngoạc" in it [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngoạch ngoạc


Cg. Nguệch ngoạc. Nh. Ngoạch: Viết ngoạch ngoạc chẳng ra chữ gì cả.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của ngoạch ngoạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nối dõi ngoại cảnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa