Ý nghĩa của từ nghệ thuật trào phúng là gì:
nghệ thuật trào phúng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nghệ thuật trào phúng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghệ thuật trào phúng mình

1

0   0

nghệ thuật trào phúng


"Nghệ thuật trào phúng" là nghệ thuật tạo tiếng cười mang ý nghĩa đả kích, lên án, vạch trần bản chất xấu xa của đối tượng. Tiếng cười chỉ xuất hiện khi phát hiện ra những mâu thuẫn trái với tự nhiên rồi phóng đại lên để gây cười. Trong đoạn trích, nghệ thuật trào phúng được thể hiện qua cách xây dựng mâu thuẫn trào phúng, tình huống trào phúng, mô tả chân dung trào phúng, cảnh trào phúng và giọng điệu, ngôn từ.
thuý - Ngày 16 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nghệ thuật trào phúng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yds >>