Ý nghĩa của từ ngộ giác là gì:
ngộ giác nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ngộ giác Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngộ giác mình

1

0   0

ngộ giác


là giác quan có thể giác ngộ ra được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ngộ giác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tỉnh bơ vơ vẩn >>