Ý nghĩa của từ ngù ngờ là gì:
ngù ngờ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngù ngờ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngù ngờ mình

1

0   0

ngù ngờ


Khờ dại, không nhanh nhẹn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngù ngờ


Khờ dại, không nhanh nhẹn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngù ngờ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ngù ngờ": . ngà ngà ngã ngũ ngã ngửa ngai [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngù ngờ


Khờ dại, không nhanh nhẹn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ngù ngờ


(Khẩu ngữ) chậm chạp, lờ đờ, thiếu tinh nhanh đầu óc ngù ngờ "Sông sâu cá lội ngù ngờ, Biết em có đợi mà chờ u [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ngù ngờ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quốc tang quốc sử >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa