Ý nghĩa của từ ngày sinh là gì:
ngày sinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngày sinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngày sinh mình

1

0   0

ngày sinh


Ngày ra đời của một người. | : ''Kỉ niệm'' | Năm ngày sinh của ông nội.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngày sinh


dt. Ngày ra đời của một người: kỉ niệm 80 năm ngày sinh của ông nội.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngày sinh". Những từ có chứa "ngày sinh" in its defini [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngày sinh


dt. Ngày ra đời của một người: kỉ niệm 80 năm ngày sinh của ông nội.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ngày sinh


ngày ra đời của một người kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của ngày sinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quê què >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa