Ý nghĩa của từ nda là gì:
nda nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nda Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nda mình

1

0   0

nda


Là từ viết của cụm từ "Non-disclosure agreement", nghĩa là "Sự cam kết trong bảo mật thông tin thỏa thuận trong doanh nghiệp". Đây là một dạng hợp đồng nhằm đảm bảo người có trong bản hợp đồng như khách hàng hay các nhà đầu tư không tiết lộ hay đánh cắp giá trị trí tuệ của doanh nghiệp.
nga - Ngày 14 tháng 11 năm 2018

Thêm ý nghĩa của nda
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giật mồng pi sà >>