Ý nghĩa của từ nặng đoa là gì:
nặng đoa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nặng đoa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nặng đoa mình

1

0   0

nặng đoa


ý chỉ những người hút thuốc lá nhiều và thường hút những loại nặng như kiểu Thăng long túi giấy hoặc vina , 555
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của nặng đoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< N2 nhuộm đỏ facebook >>