Ý nghĩa của từ nóng mắt là gì:
nóng mắt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nóng mắt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nóng mắt mình

1

0   0

nóng mắt


Bốc lên cơn tức giận. | : '''''Nóng mắt''' muốn đánh.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nóng mắt


Cg. Nóng mặt. Bốc lên cơn tức giận: Nóng mắt muốn đánh.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nóng mắt". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nóng mắt":&nb [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nóng mắt


Cg. Nóng mặt. Bốc lên cơn tức giận: Nóng mắt muốn đánh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của nóng mắt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thiên cực thiên di >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa