Ý nghĩa của từ nâu non là gì:
nâu non nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nâu non. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nâu non mình

1

0   0

nâu non


Màu nâu nhạt. | : ''Áo '''nâu non'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nâu non


Màu nâu nhạt: áo nâu non.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nâu non


Màu nâu nhạt: áo nâu non.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

nâu non


nâu nhạt và tươi chiếc áo nhuộm màu nâu non
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của nâu non
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thung đường thuyên giảm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa