Ý nghĩa của từ nàn là gì:
nàn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nàn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nàn mình

1

0   0

nàn


Biến âm của nạn (dùng trong văn học cũ). | : ''Gặp cơn binh cách nhiều '''nàn''' cũng thương (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nàn


Biến âm của nạn (dùng trong văn học cũ): Gặp cơn binh cách nhiều nàn cũng thương (K).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nàn". Những từ phát âm/đánh vần gi [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nàn


Biến âm của nạn (dùng trong văn học cũ): Gặp cơn binh cách nhiều nàn cũng thương (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của nàn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thuần dưỡng thuần hậu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa