Ý nghĩa của từ mua in app là gì:
mua in app nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ mua in app Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mua in app mình

1

0   0

mua in app


"in app" hay "in application": trong ứng dụng
- Trong thương mại điện tử, một số thương hiệu tạo ra trang web để quảng cáo về sản phẩm hay qua các trang mạng xã hội và họ yêu cầu chúng ta mua sản phẩm ở trong ứng dụng được tải về và cài đặt trên điện thoại. Người dùng có thể có được một số ưu đãi nhất định khi mua trên ứng dụng đó.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của mua in app
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tmk jang mi >>