Ý nghĩa của từ msi là gì:
msi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ msi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa msi mình

1

0   1

msi


Là từ viết tắt của cụm từ Micro-Star International. Đây là tên của một tổ chức doanh nghiệp về công nghệ với những phụ kiện, máy móc (máy tính) phục vụ nhiều cho công nghiệp game. Hãng này có cung cấp máy tính, laptop và cả những bộ phận để cấu thành một máy tính.
nghĩa là gì - Ngày 24 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của msi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sanh thần có giày nmd >>