Ý nghĩa của từ mi ca là gì:
mi ca nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ mi ca Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mi ca mình

1

0   0

mi ca


Mica là tên của một hãng sản xuất nhựa Mica Acrylic. Những tấm nhựa mica có trọng lượng chỉ bằng 1 phần 2 thủy tinh với một số tính năng: bề mặt sáng, bóng; màu sắc đa dạng; chống ăn mòn; không dẫn nhiệt;... và được ứng dụng phổ biến trong đời sống.
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của mi ca
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< get on put off >>