Ý nghĩa của từ melodramatics là gì:
melodramatics nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ melodramatics Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa melodramatics mình

1

0   0

melodramatics


Hành vi giật gân.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của melodramatics
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< melodize melody >>