Ý nghĩa của từ md ý là gì:
md ý nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ md ý Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa md ý mình

1

0   0

md ý


Trong tiếng Việt, từ "md" ghi tắt của cụm từ 'mất dạy". Đây là một danh từ dùng để chỉ những đứa trẻ có thái độ xấc xược, hỗn láo, không vâng lời người lớn. Tuy nhiên đây cũng là một từ chửi nặng đối với tâm lý trẻ con nên không được khuyến khích sử dụng
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của md ý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nice couple uwf >>