Ý nghĩa của từ may sẵn là gì:
may sẵn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ may sẵn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa may sẵn mình

1

0   0

may sẵn


. May quần áo hàng loạt, theo những cỡ nhất định chứ không theo kích thước cụ thể của từng người (nói khái quát); phân biệt với may đo. | : ''Cửa hàng ch [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

may sẵn


đg. (thường dùng phụ sau d.). May quần áo hàng loạt, theo những cỡ nhất định chứ không theo kích thước cụ thể của từng người (nói khái quát); phân biệt v [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

may sẵn


đg. (thường dùng phụ sau d.). May quần áo hàng loạt, theo những cỡ nhất định chứ không theo kích thước cụ thể của từng người (nói khái quát); phân biệt với may đo. Cửa hàng chuyên bán quần áo may sẵn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

may sẵn


may quần áo hàng loạt, theo những cỡ nhất định chứ không theo kích thước cụ thể của từng người (nói khái quát); phân [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của may sẵn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ma men mua sỉ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa